Kick-off bijeenkomst voor stakeholders

Afgelopen dinsdag 5 juli 2022 heeft de kick-off bijeenkomst van het onderzoeksproject Water, Energie en Technologie (WET) in het kader van de Energietransitie plaatsgevonden. Na een uitgebreide voorstelronde heeft de gemeente uiteengezet hoe het energietransitie proces zich voltrekt in Leiden. Het SEDWW initiatief past hier naadloos in. Vervolgens lichten SEDWW (Waardeiland en De Waard) hun initiatief toe met de reden van gezamenlijkheid. Tot slot introduceerde Syntraal het WET onderzoeksplan

.