Home

Stichting Energietransitie de Waard en Waardeiland

In januari 2022 is door het Bewonersinitiatief Energietransitie Waardeiland en de Ondernemersvereniging De Waard de Stichting Energietransitie De Waard en Waardeiland opgericht.

Het doel van de Stichting is om in lijn met de visie van de gemeente, de provincie en het rijk, met gebruikmaking van duurzame energiebronnen, een energietransitie te bewerkstelligen die voor de bewoners, gebouweigenaren en ondernemers betaalbaar is.

Om een helder beeld te krijgen wat het meest duurzame en betaalbare scenario is willen we een onderzoek laten uitvoeren. Om dit te financieren is door de Stichting een subsidie bij de provincie Zuid Holland en de gemeente Leiden aangevraagd. In het onderzoek zal, binnen scope van De Waard en Waardeiland, onderzocht worden welke oplossingen technisch alsook economisch, rekening houdend met duurzaamheid aspecten zoals geluid, watervervuiling, vrijkomende warmte bij productie etc., haalbaar zijn en welk scenario het beste past. Over de resultaten van het onderzoek zullen we de bewoners, gebouweigenaren en ondernemers uitgebreid gaan informeren en communiceren met behulp van brochures, de website van de Stichting en door op individuele basis gesprekken aan te gaan om het advies uit het onderzoek toe te lichten. Zodra we de subsidie toegezegd krijgen kunnen we aan de slag en informeren we u verder.

Mocht u vragen hebben of uw bijdrage willen leveren aan de energietransitie, laat het ons dan weten.

Het bestuur van de Stichting Energietransitie De Waard en Waardeiland (SEDWW) bestaat uit:
Eileen Focke-Bakker, Waardeiland, voorzitter
Ton van der Meer, De Waard/Waardeiland, secretaris
Marcel Langezaal, De Waard, penningmeester
Edwin van Diemen, De Waard
Erik Kruyt, Waardeiland
Bas Spruijtenburg, Waardeiland

Contact adres (info@sedww.nl).

Het laatste nieuws

Aardgasvrij wonen – Samen met je buurt aan de slag

We hebben deze maand twee bijeenkomsten over de sociale kant van duurzame warmte op de planning staan! Een in Rotterdam en een in Utrecht. Doe je mee? Ook komen we…

Subsidie provincie en gemeente – 21 april 2022

In een overleg met de provincie en gemeente werd ons te kennen gegeven dat we op subsidie van de provincie en gemeente kunnen rekenen. We gaan nu een (hernieuwde) offerte…

Energietransitie Waardeiland

Energietransitie Waardeiland

Om verdere stappen te kunnen zetten in het vorm geven aan de energietransitie van het Waardeiland is, zoals eerder gemeld, samenwerking gezocht met het industrieterrein De Waard. Het Bewonersinitiatief Energietransitie…

Toekomst bedrijventerrein De Waard – februari 2022

Toekomst bedrijventerrein De Waard – februari 2022

De Stichting (SEDWW) is hard aan het werk om haar doel om, met behulp van groene stroom en met gebruik van het ons omringend water, duurzame warmte op te wekken…