Home

Stichting Energietransitie de Waard en Waardeiland

In januari 2022 is door het Bewonersinitiatief Energietransitie Waardeiland en de Ondernemersvereniging De Waard de Stichting Energietransitie De Waard en Waardeiland opgericht.

Het doel van de Stichting is om in lijn met de visie van de gemeente, de provincie en het rijk, met gebruikmaking van duurzame energiebronnen, een energietransitie te bewerkstelligen die voor de bewoners, gebouweigenaren en ondernemers betaalbaar is.

Om een helder beeld te krijgen wat het meest duurzame en betaalbare scenario is willen we een onderzoek laten uitvoeren. Om dit te financieren is door de Stichting een subsidie bij de provincie Zuid Holland en de gemeente Leiden aangevraagd. In het onderzoek zal, binnen scope van De Waard en Waardeiland, onderzocht worden welke oplossingen technisch alsook economisch, rekening houdend met duurzaamheid aspecten zoals geluid, watervervuiling, vrijkomende warmte bij productie etc., haalbaar zijn en welk scenario het beste past. Over de resultaten van het onderzoek zullen we de bewoners, gebouweigenaren en ondernemers uitgebreid gaan informeren en communiceren met behulp van brochures, de website van de Stichting en door op individuele basis gesprekken aan te gaan om het advies uit het onderzoek toe te lichten. Zodra we de subsidie toegezegd krijgen kunnen we aan de slag en informeren we u verder.

Mocht u vragen hebben of uw bijdrage willen leveren aan de energietransitie, laat het ons dan weten.

Het bestuur van de Stichting Energietransitie De Waard en Waardeiland (SEDWW) bestaat uit:
Eileen Focke-Bakker, Waardeiland, voorzitter
Ton van der Meer, De Waard/Waardeiland, secretaris
Marcel Langezaal, De Waard, penningmeester
Edwin van Diemen, De Waard
Erik Kruyt, Waardeiland
Bas Spruijtenburg, Waardeiland

Contact adres (info@sedww.nl).

Het laatste nieuws

dummy-img

Informatie- & Participatie-avond energietransmissie

SEDWW EN DE GEMEENTE LEIDEN NODIGEN U UIT VOOR: Informatie- & Participatie-avond energietransitie. 8 november | 19:30 (inloop 19:15) | Zorgcentrum Roomburgh. DENK MEE OVER EEN DUURZAME WARMTEVOORZIENING VOOR HET…

dummy-img

Informatieve en participatieve bijeenkomst

In samenwerking met de gemeente organiseert de Stichting Energietransitie De Waard en Waardeiland (SEDWW) begin november een informatieve en participatieve bijeenkomst. Datum, tijd en plaats worden zo spoedig mogelijk doorgegeven.…

dummy-img

Benedenbuurt Wageningen kiest massaal voor buurtwarmtenet

Dit is een mooi voorbeeld voor ons! Zes jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van een co√∂peratief warmtenet, waar betaalbaarheid en duurzaamheid centraal staan. En nu 82% deelname van de…