Home

Stichting Energietransitie de Waard en Waardeiland

In januari 2022 is door het Bewonersinitiatief Energietransitie Waardeiland en de Ondernemersvereniging De Waard de Stichting Energietransitie De Waard en Waardeiland opgericht.

Het doel van de Stichting is om in lijn met de visie van de gemeente, de provincie en het rijk, met gebruikmaking van duurzame energiebronnen, een energietransitie te bewerkstelligen die voor de bewoners, gebouweigenaren en ondernemers betaalbaar is.

Om een helder beeld te krijgen wat het meest duurzame en betaalbare scenario is willen we een onderzoek laten uitvoeren. Om dit te financieren is door de Stichting een subsidie bij de provincie Zuid Holland en de gemeente Leiden aangevraagd. In het onderzoek zal, binnen scope van De Waard en Waardeiland, onderzocht worden welke oplossingen technisch alsook economisch, rekening houdend met duurzaamheid aspecten zoals geluid, watervervuiling, vrijkomende warmte bij productie etc., haalbaar zijn en welk scenario het beste past. Over de resultaten van het onderzoek zullen we de bewoners, gebouweigenaren en ondernemers uitgebreid gaan informeren en communiceren met behulp van brochures, de website van de Stichting en door op individuele basis gesprekken aan te gaan om het advies uit het onderzoek toe te lichten. Zodra we de subsidie toegezegd krijgen kunnen we aan de slag en informeren we u verder.

Mocht u vragen hebben of uw bijdrage willen leveren aan de energietransitie, laat het ons dan weten.

Het bestuur van de Stichting Energietransitie De Waard en Waardeiland (SEDWW) bestaat uit:
Eileen Focke-Bakker, Waardeiland, voorzitter
Ton van der Meer, De Waard/Waardeiland, secretaris
Marcel Langezaal, De Waard, penningmeester
Edwin van Diemen, De Waard
Erik Kruyt, Waardeiland
Bas Spruijtenburg, Waardeiland

Contact adres (info@sedww.nl).

Het laatste nieuws

dummy-img

Online Bijeenkomst Energietransitie De Waard en Waardeiland

Beste ondernemers en bewoners, In onze vorige mail hebben we toegezegd u voor het eind van deze maand de conceptrapportage van Syntraal over de verschillende energietransitie opties toe te sturen. Dat…

dummy-img

Informatie & Participatie-avond energietransitie

WOENSDAG 5 JULI 2023Informatie & Participatie-avond energietransitie K O M T U O O K W E E R O P D E INF O R M A T I…

dummy-img

Bijeenkomst klankbordgroep

Maandag 12 juni komen we met de klankbordgroep online bijeen van 19.30 uur- 21.00 uur. Opening en korte hernieuwde introductie                                         Eileen                          Korte terugblik op de vorige klankbordgroep bijeenkomst              …

dummy-img

Datum en plaats volgende informatie&participatie-bijeenkomst

Binnenkort zal de tweede bewoners- en ondernemers bijeenkomst over de energietransitie plaatsvinden. Plaats: Huis van De Buurt Matilo, Zaanstraat 126, 2314 XH Leiden Datum:  Woensdag 5 juli as Tijd: 19.30-22.00…