WOENSDAG 5 JULI 2023
Informatie & Participatie-avond energietransitie

K O M T U O O K W E E R O P D E INF O R M A T I E – E N P A R T I C I P A T I E – A V O N D
V O O R O N D E R N E M E R S E N B E W O N E R S ?

De komende decennia gaat elke wijk in Leiden de overstap maken op
schonere energie. Voordat het zover is moeten we samen nog heel
veel stappen zetten. Daarom organiseert de Stichting Energietransitie
De Waard en Waardeiland samen met de gemeente Leiden en
onderzoeksbureau Syntraal een informatie- en participatie-avond op
woensdagavond 5 juli. U bent hierbij van harte welkom.
Onderzoek naar mogelijke warmte-oplossingen
De Stichting Energietransitie De Waard en Waardeiland onderzoekt
al enige tijd samen met de gemeente de mogelijkheden voor het
Waardeiland en bedrijventerrein De Waard om de overstap te maken
op schonere energie. Op 8 november 2022 vond al een informatieve
bijeenkomst plaats waarbij de eerste resultaten zijn gepresenteerd.
Informatieavond 5 juli: in gesprek over de mogelijkheden
Nu kunnen we de laatste onderzoeksresultaten aan u voorleggen.
Graag gaan we met u in gesprek over de kenmerken en de voor- en
nadelen van de mogelijke oplossingen. Gaan we voor een warmtenet?
En wat wordt daarvan dan de bron? Of zien we meer kans in
kleinschalige individuele oplossingen? Tijdens de avond op 5 juli
informeert onderzoeksbureau Syntraal u over de mogelijkheden. We
bespreken ook de vervolgstappen. En er is voldoende ruimte voor uw
vragen, tips en zorgen.
Hoe gaat het verder?
De komende maanden betrekken we u bij het maken van keuzes,
zodat we tot een goede oplossing komen voor schonere energie voor
het Waardeiland en bedrijventerrein De Waard.

Graag zien we u op 5 juli! Meld u zich vooraf aan voor de
informatieavond via info@sedww.nl
Praktisch:
Woensdag 5 juli 19:30 – 21:45 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Locatie: Huis van de Buurt Matilo (Zaanstraat 126 in Leiden) – De
ruimte is beperkt, dus graag tijdig aanmelden!