Doelstellingen Stichting Energietransitie De Waard en Waardeiland

  • Het onderzoeken van de haalbaarheid van duurzame collectieve oplossingen voor elektriciteit- en/of warmteopwekking voor de in de gemeente Leiden gelegen wijken De Waard en het Waardeiland.
  • Het stimuleren van verduurzaming van gebouwen en woningen in de gemeente Leiden gelegen wijken De Waard en het Waardeiland.
  • Het zorgen voor goed onderbouwde keuzemogelijkheden voor bewoners, ondernemers en gebouweigenaren met betrekking tot energiebesparing, energieopwekking en verduurzaming.
  • Het behartigen van de belangen van bewoners, ondernemers en gebouweigenaren bij de energietransitie.
  • Het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan het verkrijgen van draagvlak voor (collectieve) oplossingen voor elektriciteit- en/of warmteopwekking.
  • Het verwerven, beheren en verantwoorden van financiële middelen om de activiteiten die voortvloeien uit de doelstellingen uit te voeren, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.