Belangrijke informatiebronnen

Algemene informatie

www.gagoed.nl

Hier vind u informatie over:

  • Stappenplan energiebesparing
  • Inschakeling energiecoach
  • Subsidies en duurzame leningen
  • Collectieve inkoop zonnepanelen
  • Vragen over de energietransitie van bewoners in de stad en antwoorden
  • Beleid van de gemeente Leiden: Transitievisie Warmte

www.milieucentraal.nl

Hier is veel algemene informatie te vinden over energiebesparing en verduurzaming o.a.:

  • Subsidieregelingen
  • Hybride warmtepomp
  • Aan de hand van vragenlijsten de situatie van uw woning in beeld brengen om daarop uw maatregelen af te stemmen.

www.duurzaambouwloket.nl

Duurzaam Bouwloket helpt woningeigenaren verder met gratis en onafhankelijk advies over het energiezuinig, comfortabel en aardgasvrij maken van hun woning. Dit doen wij in opdracht van 130 nederlandse gemeenten en in samenwerking met lokale initiatieven en uitvoerende bedrijven.

https://energiesamen.nu/

Energie Samen is de landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties.

Documenten