Bijeenkomst klankbordgroep

Maandag 12 juni komen we met de klankbordgroep online bijeen van 19.30 uur- 21.00 uur.

  1. Opening en korte hernieuwde introductie                                         Eileen                         
  2. Korte terugblik op de vorige klankbordgroep bijeenkomst               Allen                   
  3. Stand van zaken:
    1. Resultaat van de schouwen op De Waard en Waardeiland            Astrid en Simon
    2. Van technische benaderingen naar bewoners-woning/ondernemers-gebouw gerichte energietransitieopties
  4. Hoe nu verder?
  5. Energietransitie visie van gemeente Youri en Bart
  6. De bewoners/ondernemers bijeenkomst op 5 juli en sluiting Eileen