Online Bijeenkomst Energietransitie De Waard en Waardeiland

Beste ondernemers en bewoners,

In onze vorige mail hebben we toegezegd u voor het eind van deze maand de conceptrapportage van Syntraal over de verschillende energietransitie opties toe te sturen. Dat zullen we zeker doen; samen met een korte samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

Om u de gelegenheid te geven hierop te reageren en vragen te stellen organiseren we een ‘online’ bijeenkomst op 18 december van 19.30-21.30 uur. Voordat we allemaal ingelogd zijn is er al enige tijd verstreken, vandaar de iets langere tijd.

Wanneer we u het rapport toesturen zal in diezelfde mail ook een link zitten waarmee u kunt verbinden. De te nemen stappen om deze verbinding tot stand te brengen wordt door de gemeente uitgelegd. Zij verzorgen deze verbinding. 

Samengevat

Bijeenkomst Energietransitie De Waard en Waardeiland:

Waar: Online

Wat: Vragen over rapport Syntraal

Wanneer: Maandag 18 december, 19.30-21.30 uur

Met vriendelijke groet,

Eileen Focke-Bakker, namens de SEDWW

Bart van de Velde, namens Gemeente Leiden

Simon Bos, namens Onderzoeksbureau Syntraal