Klankbordgroep bijeenkomst

Beste bewoners van het Waardeiland en ondernemers van De Waard,

Allereerst dank voor alle reacties die we hebben mogen ontvangen voor ons initiatief. De Stichting is dit initiatief gestart om uit te laten zoeken of we de reductie van CO2 kunnen verlagen om zodoende een betere aarde achter te laten aan volgende generaties en om te laten onderzoeken welke alternatieven er zijn als we “van gas af’ zouden moeten. In het vastgestelde Warmtetransitieplan van de gemeente zijn het Waardeiland en Industrieterrein de Waard beschreven als één van de eerste wijken die van het gas afgaan.

Afgelopen november hebben we met heel veel bewoners en ondernemers voor het eerst kennis gemaakt welke alternatieven er zo al zijn. We kwamen toen op 4 scenario’s vanuit een technische invalshoek. We maakten kennis met een aantal nieuwe technieken en welke mogelijk op het industrieterrein de Waard en Waardeiland zouden kunnen worden toegepast. Leidraad is duurzaam en betaalbaar en keuze aan de deelnemers.

In de tussenliggende tijd is helaas onze hoofdonderzoeker overleden maar Syntraal, het onderzoeksbureau, heeft twee nieuwe onderzoekers gevonden om het project te vervolgen.

Afgelopen week hebben we, de klankbordgroep van het project, gekeken naar de voortgang en die is zeker geboekt. Aan de vier scenario’s zijn allerlei thema’s zoals, -technische benodigdheden, gebruik van openbare ruimte, op hoofdlijnen financiële criteria etc.-, gehangen en we hebben een eerste proef uitgevoerd hoe we de verschillende thema’s waardeerden. Dit met gebruik van een stemprogramma. Tijdens deze avond werd het ons duidelijk dat we ons verhaal van de warmtetransitie niet op deze wijze naar jullie over kunnen brengen. De thema’s moeten beter gedefinieerd worden en voor iedereen duidelijk zijn. En de hoofdvragen van “ wat gaat het me kosten” en “is dat het nog wel waard” moeten we beter duiden. Kortom, we moeten deels terug naar de tekentafel en dat kost tijd.

We zijn daarom tot de conclusie gekomen dat de bijeenkomst met de bewoners en ondernemers die we oorspronkelijk met de gemeente en Syntraal op 17 april wilden organiseren nog even geen doorgang kan vinden. Maar van dit uitstel komt zeker geen afstel. Onze ambitie is om voor de zomervakantie de bijeenkomst te organiseren. We hopen dat u niet ongeduldig wordt maar we willen u een goede doordachte aanpak voorleggen.

Mocht u nog vragen hebben aarzel niet en laat het ons weten.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting SEDWW,

Eileen Focke-Bakker