Informatieve en participatieve bijeenkomst

In samenwerking met de gemeente organiseert de Stichting Energietransitie De Waard en Waardeiland (SEDWW) begin november een informatieve en participatieve bijeenkomst. Datum, tijd en plaats worden zo spoedig mogelijk doorgegeven. Let op uw brievenbus en inbox!

Het overkoepelende doel van de Stichting is een bijdrage te leveren aan de C02 vermindering zodat we de aarde schoner aan  de volgende generaties doorgeven. Het doel van de bijeenkomst is om met bewoners, gebouweigenaren en ondernemers de eerste resultaten van het onderzoek van het adviesbureau Syntraal te delen en geïnformeerd te worden over de laatste innovaties op het gebied van CO2 besparing. Ook “no regret” oplossingen zoals hybride warmtepompen, isolatiemaatregelen worden kort besproken. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de Stichting www.sedww.nl en van Syntraal www.syntraal.nl. De deelnemers zal gevraagd worden om hun eerste beeld op de verschillende uitgewerkte CO2-besparende scenario’s te geven: wat vinden jullie belangrijk bij het ontwikkelen van een warmteoplossing? Syntraal schetst alle mogelijkheden; van hybride waterpompen, de toepassing van aquathermie tot groen gas en stroom; ons motto is duurzaam, haalbaar- met individuele keuzemogelijkheden- en betaalbaar. Dit sluit aan bij de visie van de gemeente. De gemeente zal ons informeren over kansrijke wijken en het opstellen van wijkuitvoeringsplannen.

Tijdens deze bijeenkomst nemen SEDWW, Syntraal en de gemeente een deel van de bijeenkomst voor hun rekening.

  1. De Stichting licht toe wat haar ambities zijn en wat ze bewoners en ondernemers de komende periode gaan vragen.
  2. Syntraal neemt, naast bovengenoemde informatieoverdracht, de deelnemers mee in de uitgewerkte scenario’s.
  3. De gemeente licht toe wat een Wijkuitvoeringsplan is en hoe de gemeente in samenwerking met Syntraal en de Stichting daar vorm aan wil geven.

We hopen dat u allemaal komt want het is aan u om de plannen te helpen sturen.