Toekomst bedrijventerrein De Waard – februari 2022

De Stichting (SEDWW) is hard aan het werk om haar doel om, met behulp van groene stroom en met gebruik van het ons omringend water, duurzame warmte op te wekken te verwezenlijken. Wij willen betaalbare, duurzame warmte voor de eilandbewoners en De Waard gaan leveren. Afgelopen tijd is er inspraak overleg met de gemeente over de toekomst van het industrieterrein De Waard gevoerd, omdat het terrein een cruciale rol vervuld in het bereiken van bovengenoemd doel: van de daken daar moet de groene stroom komen en daar willen we de warmte opwekken. SEDWW heeft via de gemeentelijke inspraakprocedure een onderbouwing voor het langdurig behoud van het terrein als industrieterrein naar de gemeente gestuurd. De gemeenteraad behandelde tijdens de commissievergadering op 8 februari ons bezwaar. De reactie, ondanks de positieve geluiden, stelde ons teleur. De gemeente stelde dat:
“Het toekomstperspectief van De Waard is inderdaad in de regionale bedrijventerreinenstrategie vastgelegd. Deze ruimtelijke strategie is opgesteld door de regionale Stuurgroep bedrijventerreinenstrategie. Vastgesteld is dat er op de Waard in de periode tot 2030 geen transformatie zal plaatsvinden naar (een combinatie met) wonen. Over het voortbestaan van De Waard na 2030 kunnen we op basis van het huidige beleid helaas geen uitspraken doen. Er is sprake van conflicterende beleidsuitgangspunten (van energietransitie en economie), wat we zeker bespreekbaar willen maken. In oktober 2022 zal de eerste evaluatie van de bedrijventerreinenstrategie plaatvinden. Het college overlegt graag met het bewoners initiatief op welke manier zij daar aandacht kunnen vragen voor eerdergenoemd dilemma.”
Dat is voor ons erg laat, want we willen starten met ons haalbaarheidsonderzoek zodra de subsidie van de Provincie en de gemeente voor het onderzoek gehonoreerd is. De behandeling van ons bezwaar op de reactie van de gemeente, die op 24 februari was gepland en waar we wederom onze onderbouwing voor het behoud van het industrieterrein hadden neergelegd, werd door de gemeente uitgesteld naar 8 maart. Besluitvorming in de gemeenteraad over de gehele “Transitievisie Warmte 2022-2026 (jan. 2022)”, waar ons initiatief als een van de vier kansrijke warmte initiatieven staat vermeld, staat gepand voor de vergadering van 10 maart. Ook daar zullen we digitaal aanwezig zijn. https://leiden.notubiz.nl/document/11060002/1/22_0007_Bijlage_1_de_omschakeling_naar_een_aardgasvrij_Leiden.