SEdWW logo

Energietransitie Waardeiland

Om verdere stappen te kunnen zetten in het vorm geven aan de energietransitie van het Waardeiland is, zoals eerder gemeld, samenwerking gezocht met het industrieterrein De Waard. Het Bewonersinitiatief Energietransitie Waardeiland en de Ondernemersvereniging De Waard hebben recent de Stichting Energietransitie De Waard en Waardeiland opgericht. Het doel van de Stichting is, in lijn met de visie van de gemeente, de provincie en het rijk, een energietransitie te bewerkstelligen die voor de bewoners, gebouweigenaren en ondernemers betaalbaar is en gebruik maakt van duurzame energiebronnen.
Om een goed beeld te krijgen wat het meest duurzame en betaalbare scenario is, wordt binnenkort door de Stichting subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden voor een haalbaarheidsonderzoek.
In dit onderzoek zal, binnen scope van De Waard en Waardeiland, onderzocht worden welke oplossingen het beste passen. Daarbij zal gekeken worden naar techniek, economie, financi├źn en duurzaamheid met aspecten zoals geluid, watervervuiling, vrijkomende warmte bij productie etc. Over de resultaten van het advies maar ook tijdens het onderzoek zullen de bewoners, gebouweigenaren en ondernemers de komende periode uitgebreid worden ge├»nformeerd. Communicatie zal plaats vinden met behulp van brochures, de nieuwe website van de Stichting en door op individuele basis gesprekken aan te gaan om het advies uit het onderzoek toe te lichten en het draagvlak voor de oplossingen te peilen. Zodra we de subsidie toegezegd krijgen kunnen we aan de slag en informeren we u verder.