Subsidie provincie en gemeente – 21 april 2022

In een overleg met de provincie en gemeente werd ons te kennen gegeven dat we op subsidie van de provincie en gemeente kunnen rekenen. We gaan nu een (hernieuwde) offerte aanvragen bij het bedrijf Syntraal dat de haalbaarheidsstudie zou kunnen uitvoeren.